• Jaettu ongelma puolittuu!

  • Tuemme erilaisia perheitä!

  • Ota rohkeasti yhteyttä!

  • Aina on tie eteenpäin!

  • Älä jää yksi! Avaa Snellun ovi!

2014 03 19Helsingin sanomissa on viime viikkoina uutisoitu #metoo-kampanjan esiin nostamaa seksuaalisen häirinnän teemaa. Kouluissa, taidemaailmassa ja suomenruotsalaisten keskuudessa on kampanjoitu seksuaalisen häirinnän nollatoleranssista. Kaikelle seksuaaliselle häirinnälle on saatava loppu ja erityisesti lapsille ja nuorille on turvattava seksuaalisesti häiriötön tila.

Aikuisten vastuulla on tarttua nuorten keskinäiseen seksuaaliseen häirintään, tekoihin ja sanalliseen häirintään, kuten huoritteluun ja homotteluun. Aikuisten vastuulla on myös tarttua ja puuttua aikuisten taholta tapahtuvaan, lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan, seksuaaliseen kaltoinkohteluun. Nyt myös kirkossa on herätty tähän aiheeseen ja twitterissä #totuus vapauttaa -sivustolla puhutaan kirkossa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä.

Harhaanjohtavaa keskustelussa on ollut se, että lasten kokemasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, jota auktoriteettiasemassa olevat aikuiset ovat tehneet, on puhuttu seksuaalisena häirintänä. HS: uutisissa 30.11.2017 kerrottiin lasten kokemasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta näin: ”Ahdistelu on ollut esimerkiksi tällaista: rehtori tirkisteli suihkussa käyviä oppilaita, opettajat taputtelivat takapuolelle ja tuijottivat tyttöjen rintoja.” ja ”ihmiset kertovat kokeneensa seksuaalista häirintää jo lapsina”.

Ahdistelua voidaan tulkita seksuaalirikoslaissa pakottamisena seksuaaliseen tekoon ja seksuaalisena ahdisteluna, jotka ovat seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavia asianomistajarikoksia sekä tasa-arvolain mukaan. Lisäksi on työturvallisuuslaki, jos häirintä on tapahtunut työpaikalla. Tasa-arvolaissa seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ”sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

Lapsiin kohdistuvina seksuaalisen kaltoinkohtelun tekoina rikosnimikkeet ovat alle 16-vuotiaalla lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja alle 18-vuotiaalla, joissa tekijä käyttää auktoriteettiasemaansa ja nuoren riippuvuussuhdetta hyväkseen, rikosnimike on seksuaalinen hyväksikäyttö, joista molemmat ovat yleisen syytteen alaisia rikoksia. THL:n Lastensuojelun käsikirjan mukaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä voidaan pitää esim. myös lapseen kohdistuvia seksuaalisesti tunkeilevia tai loukkaavia puheita sekä pornon esittämistä lapsille. Näin silloin, kun tekijä on aikuinen.

Jos kouluissa, nuorten harrastetoiminnassa tai rippikoulussa tapahtuvasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta puhutaan häirintänä, voi hämärtyä se, että kyse on vakavista lapseen kohdistuvista rikoksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon-, opetustoimen, nuorisotoimen ja seurakunnan työntekijöillä on lakiin perustuva velvollisuus tehdä rikos- ja lastensuojeluilmoitus viipymättä kuullessaan tai nähdessään lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta teosta. Aikuinen ei lasta kohtaan tee seksuaalista häirintää, vaan syyllistyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

On tuotu esiin, että yhteisöissä tekijöitä suojellaan. Yhteisön jäseninä meillä on vastuu siinä, että erityisesti lasten oikeudet ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus ovat ensisijaisia kollegiaalisuuteen nähden. Voimme vaikuttaa siihen, että lasten oikeudet toteutuvat kaikessa toiminnassa. Yksikin lapseen kohdistuva seksuaalisen hyväksikäytön teko on liikaa. Seksualisoiva katse, vääränlaisen erityishuomion antaminen nuorelle, koskettelu tai nuoren vartalon kommentointi loukkaavat nuoren itsemääräämisoikeutta, tuhoavat nuoren kasvurauhaa ja voivat pahimmillaan aiheuttaa psyykkistä oirehdintaa ja vaikuttaa vääristävästi seksuaali-identiteetin kehitykseen.

Tehkäämme yhdessä lapsille turvallinen yhteisö sillä, että näemme ja puutumme. Jos nuori kertoo sinulle aikuinen ystävä, kummi, perhetuttu, aikuisen taholta kokemastaan seksuaalisia rajoja loukkaavasta teosta, puheesta, katseesta, älä epäröi ottaa yhteyttä poliisiin. Jos nuori kertoo sinulle opettaja, terveydenhoitaja, psykologi, nuorisotyöntekijä, pappi, aikuisen taholta kokemastaan seksuaalisia rajoja loukkaavasta teosta, puheesta, katseesta, sinulla on virkavelvollisuus tehdä rikosilmoitus.

Nuorten kasvurauhan puolesta

Snellun Taina